• KRAL GastroShop

AgeTwin55

Pasterizátory Agetwin 55 + 55 – Agetwin 120 + 120, vyrobené výhradne z nehrdzavejúcej ocele, nádoby majú vtlačené obvody na nádrži na cirkuláciu chladiaceho plynu. Zmrzlinová zmes sa udržuje pri teplote + 4° C a pomaly sa mieša, aby sa zabezpečila homogenita a výsledná zmrzlina sa stala pevnejšou a krémovejšou. Stroje sú dodávané tak s teplomermi na diaľkovo ovládané odčítanie teploty, ako aj spínačmi pre nezávislú prevádzku dvoch nádob na zmrzlinu.
Chladenie zmesi je extrémne rýchle vďaka extrémne výkonným polohermetickým kompresorom.